Retourneren van een bestelling?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product wat u gekocht heeft bij ons. Retourneren mag mits binnen de wettelijk gestelde termijn en ook onder voorwaarde dat het geen op maat gemaakt artikel is.

Product defect of voldoet het niet aan de verwachting?
Wij stellen alles in staat om u producten te leveren die overeenkomstig zijn met de getoonde kwaliteit op de foto's echter vooral met gebruikt meubilair is het lastig omdat er soms nogal verschil zit in de kwaliteit van de partijen die wij opkopen. We controleren bij het binnenkomen de goederen op het functioneren van het technische deel en de stoffering wordt gecontroleerd op slijtage. Mocht het echter niet overeenkomstig zijn met wat er op de foto getoond wordt dan schrijft de wet voor u als consument binnen 2 maanden uw klacht ( hoe dien ik een klacht in? Zie bovenstaand ) bij ons kenbaar maakt. 

Retourneren voor Consumenten
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.


Retourneren voor Bedrijven 
1.Bij de levering van nieuwe goederen, dus niet bij leveringvan gebruikte zaken, dient de koper direct na hetontvangen van deze zaken tot controle over te gaan.Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient hette worden aangetekend op de pakbon en/ of factuur endienen deze defecten onmiddellijk ter kennis van Albekate worden gesteld.
2. Als onder art. 9.1 genoemde defecten niet aangetekendkonden worden dient de koper Albeka binnen 24 uur vande zaken op de hoogte te stellen, gelijk koper verplicht isAlbeka hiervan onmiddellijk schriftelijk te bevestigen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
4. Overige reclames, ook ter zake van verrichtewerkzaamheden, dienen per aangetekend schrijvenbinnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aanAlbeka te worden gemeld.